Μελλοντικές Προτάσεις – Δράσεις

Οι στόχοι του συνδέσμου μας για το μέλλον. Προτάσεις και Δράσεις που σκοπέυουμε να υλοποιήσουμε.